Informacje i ogłoszenia

Projekt "Ponowny start w aktywność zawodową”,

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: 

 

„Ponowny start w aktywność zawodową”,

 

alt 

I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 14 grudnia 2018 r. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

- bierne zawodowo
- bezrobotne
- w wieku powyżej 30 lat.
- zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:29 )

Więcej…

 

Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

altZarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

Poprawiony ( czwartek, 22 listopada 2018 14:06 )

 

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego PROELIO zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn.

„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”

ProjektKryteria obligatoryjne:

  • są osobami zamieszkującymi teren woj. małopolskiego,

  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  • są osobami w wieku aktywności zawodowej 18 – 60/65 roku życia.

Kryteria fakultatywne:

1.    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;

2.    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3.    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

4.    osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);

5.    osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. 

Poprawiony ( czwartek, 22 listopada 2018 14:00 )

Więcej…

 

Informacje o programie Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 Program      Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     Do czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, osoby które, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Poprawiony ( sobota, 17 listopada 2018 09:21 )

Więcej…

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Pomoc żywnościowaPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018

      W związku z planowanym wydawaniem żywności w miesiącu grudniu 2018r. dla mieszkańców Gminy Czchów, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie, proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie ul. Szkolna 1, w celu zakwalifikowania do pomocy poprzez weryfikację dochodów.

     W celu poprawnej weryfikacji dochodów należy przedstawić dochody za miesiąc październik 2018r, oraz złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej do 30 listopada 2018r.

Osoby i rodziny zakwalifikowane do Programu 2018 zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i miejscu odbioru paczek żywnościowych.

Pobierz Oświadczenie_osoby_ubiegającej_się_o_pomoc_żywnościową.doc

Poprawiony ( sobota, 17 listopada 2018 09:22 )

 

AKCJA ZIMA 2018/2019

akcja-zima-500x500-sMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie rozpoczął działania pn. „Akcja zima 2017/2018” mające na celu łagodzenie skutków niskich temperatur.

      Zima to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Należy zatem reagować zawsze, kiedy osoba znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy. Stąd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Apelujemy aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

Poprawiony ( piątek, 26 października 2018 10:07 )

Więcej…

 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

       Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku realizuje kolejną edycję programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, tel. 14 66 300 31 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, tel. 14 66 36 565.

przemoc

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:33 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 6