Informacje i ogłoszenia

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 4 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia

 2. nauki w szkole, jednakże nie dłużnej niż do ukończenia 21. roku życia

 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…

 

Program "Małopolski Tele-Anioł"

 Program "Małopolski Tele-Anioł"

taBurmistrz Czchowa informuje, iż Gmina Czchów przystąpiła we współpracy z Województwem Małopolskim do realizacji projektu pn. "Małopolski-TeleAnioł".

    Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego,współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów.

 Celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

 W ramach projektu: 

 • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.
   

Poprawiony ( czwartek, 19 lipca 2018 08:48 )

Więcej…

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, tel. 146 636565, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadkach określonych przepisami prawa administratorami Państwa danych mogą być także inne podmioty.

 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie jest P. Rafał Kopytko, tel. 146 621 718, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa,

  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  3. w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na takie przetwarzanie. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawiony ( wtorek, 05 czerwca 2018 08:03 )

Więcej…

 

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

gus     W dniu 22 września 2017 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
 
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2016 r. wynosił 2577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie.

 

Informacja Wojewody Małopolskiego

rops     Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
Okres przejściowy

Poprawiony ( poniedziałek, 29 stycznia 2018 11:39 )

Więcej…

 

Małopolskie Aktywne Kobiety

makMałopolskie Aktywne Kobiety” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet.

do udziału w projekcie zapraszamy:

    • kobiety powyżej 50 roku życia

    • mieszkające na terenie powiatu brzeskiego,

    • bezrobotne, nie pracujące, w tym także kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7

W ofercie:

 • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy

wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie dla Ciebie Indywidualnego Planu Działania określającego niezbędne działania jak szkolenia/staże

Poprawiony ( piątek, 10 marca 2017 12:15 )

Więcej…

 

„Tak, potrafię!” aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku od 15 do 29 roku życia

tak logo

KOLPING dla młodych!

Tak, potrafię!” aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku od 15 do 29 roku życia

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Tak, potrafię!” osoby do 29 roku życia zamieszkałe w Małopolsce, na obszarach wiejskich, które:

 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)

 • nie kształcąca się w trybie stacjonarnym (dziennym)

 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

Nasza oferta:

Poprawiony ( piątek, 10 marca 2017 12:04 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 5