Informacje i ogłoszenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 18-24 luty 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje iż w dniu 20-02-2019r. od godz. 12:00 do 15:00 w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur specjalistów (pracownik socjalny, policjant, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek MKRPA, psycholog) udzielających bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz innych niezbędnych informacji.

Więcej informacji udzielą pracownicy MOPS pod nr telefonu 014 66-36-565.

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Magdalena Bodek

Poprawiony ( poniedziałek, 18 lutego 2019 13:03 )

 

„PONOWNY START W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Spółdzielnia Socjalna SerwiS
zaprasza do udziału w projekcie:  
„Ponowny start w aktywność zawodową”,

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: 
ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo

 • bezrobotne

 • w wieku powyżej 30 lat.

 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe ze stypendium stażowym

 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu

 • pośrednictwo pracy

 • doradztwo zawodowe

 • coaching zawodowy

 • wsparcie psychologiczne

 • poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną

 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt

 • Biuro Projektu:
  Spółdzielnia Socjalna SerwiS:

ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

 • Tel.: 535-191-921

 • e-mail:

m  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 www.ponownystart.pl

Poprawiony ( wtorek, 29 stycznia 2019 09:59 )

Więcej…

 

"Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno zawodowej”

 

„Praca na horyzoncie!”

Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

• możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),

• udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)

• zdobycie zatrudnienia.

Więcej…

 

Pomoc szyta na miarę

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne. 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Poprawiony ( poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:10 )

Więcej…

 

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 +

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 + RÓWNIEŻ EMERYTÓW I RENCISTÓW

Program skierowany jest do osób:

• zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski,

• pozostających bez pracy w wieku 30+ również emerytów i rencistów,

Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 997,00 zł /miesiąc (staże min.3 m-ce, max. 6m-cy; śred. 4 m-ce). Dodatkowo
460 zł/miesiąc dla matek/ojców/opiekunów dziecka do 7 roku życia oraz opiekunów osób zależnych.

Zgłoszenia telefoniczne: 604-240-442 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony ( piątek, 25 stycznia 2019 12:23 )

 

Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych.

INFORMACJA

dotyczy: Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, jako gminny koordynator badania, zwraca się z uprzejma prośbą o podjęcie współpracy w zakresie sprawnego przeprowadzenia badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Czchów, które odbędzie w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb a także osób „dobrej woli” chętnych do współpracy w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sposobu realizacji badania w zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych ujęte są: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitale , hospicja, ZOL-e i inne placówkizdrowia, zakłady karne, areszty śledcze, izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp., inne miejsca.

Poprawiony ( środa, 23 stycznia 2019 09:52 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 7