Informacje i ogłoszenia

WAŻNE! Pomoc dla osób niepełnosprawnych - gdzie i jak złożyć wniosek?

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pllub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Wnioski poprzez SOW– bez wychodzenia z domu!

Poprawiony ( środa, 03 czerwca 2020 13:32 )

Więcej…

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Logo akcjiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne przeszkody oraz problemy uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poprawiony ( środa, 03 czerwca 2020 13:30 )

Więcej…

 

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa - poradnik PDF.

 

Komunikat dot. kwarantanny

P.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że osoby przebywające w obowiązkowej kwarantannie i izolacji domowej zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nie mogące liczyć na pomoc osób najbliższych, sąsiadów, znajomych (w szczególności osoby samotne, chore, niepełnosprawne) mają możliwość skorzystania z pomocy tut. Ośrodka.

Celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00 pod nr tel. (014) 663-65-65

 

P.o. Kierownik MOPS Czchów

Marzena Potoczek

 

 

Otwarty nabór na partnera projektu "Lepsze jutro”"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu do naboru nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07) ogłasza otwarty nabór na partnera projektu "Lepsze jutro”" na okres od 01.12.2020 r. do 31.05.2023 r.

szczegóły na stronie BIP - kliknij tutaj.

Poprawiony ( poniedziałek, 18 maja 2020 11:30 )

 

Pomoc Żywnościowa

 logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
zywnoscCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach Podprogramu zakwalifikowane osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych.

Osoby które, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Poprawiony ( poniedziałek, 11 maja 2020 10:07 )

Więcej…

 

Akcja Samorządu Województwa Małopolskiego "RodzinaRazem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin"

Rodzina razemJeśli w Twoim życiu pojawiły się trudności i poszukujesz wsparcia lub inspiracji do działania możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej i duszpasterskiej.

W ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego "RodzinaRazem - wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin", w każdym czasie mogą skorzystać całe rodziny.

Baza dostępna na stronach internetowych pod poniższymi linkami:

 https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii

Poprawiony ( wtorek, 28 kwietnia 2020 12:09 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 10