Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny

praca-770x350Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny. Szczegółowe informacje w załącznikach (pliki pdf):.
1. Ogłoszenie o naborze
2. Oświadczenie
3. Klauzula informacyjna RODO

 

Poprawiony ( środa, 26 czerwca 2019 08:54 )

Więcej…

 

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

CEL PROJEKTU
Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.
UCZESTNICY
O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

!Regulamin naboru 2019

zal 5 wzor umowy uaktywniajacej_2019

zal 1 wniosek_2019

Poprawiony ( piątek, 10 maja 2019 09:24 )

 

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy

przemoc300Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku realizuje kolejną edycję programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, tel. 14 66 300 31 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, tel. 14 66 36 565.

 

Więcej…

 

Projekt "Praca na horyzoncie"

     Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  • wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),
  • udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1017,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)
  • zdobycie zatrudnienia.

Poprawiony ( środa, 06 marca 2019 09:09 )

Więcej…

 

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zgodnie z zapisami umowy numer DFS-II-7211.212.2019 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że realizuje  projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektu został utworzony w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawowym celem działania ośrodka i lokalnych  punktów jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy.
Zależy nam na dotarciu do osób Pokrzywdzonych dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród osób zainteresowanych. W załączeniu informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone.

1. Dyżury Ośrodka i Punktów Zamiejscowych (plik .pdf)

2. Formy Wsparcia

Poprawiony ( piątek, 01 marca 2019 11:54 )

 

Projekt dla niepełnosprawnych i nie tylko

 

Szanowni Państwo, Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST poszukuje osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, w wieku powyżej 30. roku życia, które chciałyby zmienić swoje życie.

Oferujemy:

- wsparcie doradcy zawodowego i psychologa,

- szkolenia zawodowe dopasowane do każdej osoby,

- pośrednictwo pracy,

- 6 miesięczne płatne staże,

- wsparcie trenera zatrudnienia.

Szczegóły są na plakacie, w biurze zlokalizowanym w Tarnowie przy ul. Hodowlanej 5 lub na stronie internetowej.

Kontakt telefoniczny: 793 287 821 lub 733 766 795.

 

Poprawiony ( środa, 27 lutego 2019 13:54 )

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada na 18-24 luty 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje iż w dniu 20-02-2019r. od godz. 12:00 do 15:00 w siedzibie Naszego Ośrodka odbędzie się dyżur specjalistów (pracownik socjalny, policjant, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, członek MKRPA, psycholog) udzielających bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz innych niezbędnych informacji.

Więcej informacji udzielą pracownicy MOPS pod nr telefonu 014 66-36-565.

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Magdalena Bodek

Poprawiony ( poniedziałek, 18 lutego 2019 13:03 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 8