Informacje i ogłoszenia

„PONOWNY START W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ”

Spółdzielnia Socjalna SerwiS
zaprasza do udziału w projekcie:  
„Ponowny start w aktywność zawodową”,

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: 
ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo

 • bezrobotne

 • w wieku powyżej 30 lat.

 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe ze stypendium stażowym

 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu

 • pośrednictwo pracy

 • doradztwo zawodowe

 • coaching zawodowy

 • wsparcie psychologiczne

 • poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną

 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt

 • Biuro Projektu:
  Spółdzielnia Socjalna SerwiS:

ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

 • Tel.: 535-191-921

 • e-mail:

m  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 www.ponownystart.pl

Poprawiony ( wtorek, 29 stycznia 2019 09:59 )

Więcej…

 

"Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno zawodowej”

 

„Praca na horyzoncie!”

Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

• możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),

• udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)

• zdobycie zatrudnienia.

Więcej…

 

Pomoc szyta na miarę

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne. 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Poprawiony ( poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:10 )

Więcej…

 

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 +

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 + RÓWNIEŻ EMERYTÓW I RENCISTÓW

Program skierowany jest do osób:

• zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski,

• pozostających bez pracy w wieku 30+ również emerytów i rencistów,

Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 997,00 zł /miesiąc (staże min.3 m-ce, max. 6m-cy; śred. 4 m-ce). Dodatkowo
460 zł/miesiąc dla matek/ojców/opiekunów dziecka do 7 roku życia oraz opiekunów osób zależnych.

Zgłoszenia telefoniczne: 604-240-442 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony ( piątek, 25 stycznia 2019 12:23 )

 

Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych.

INFORMACJA

dotyczy: Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, jako gminny koordynator badania, zwraca się z uprzejma prośbą o podjęcie współpracy w zakresie sprawnego przeprowadzenia badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Czchów, które odbędzie w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb a także osób „dobrej woli” chętnych do współpracy w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sposobu realizacji badania w zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych ujęte są: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitale , hospicja, ZOL-e i inne placówkizdrowia, zakłady karne, areszty śledcze, izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp., inne miejsca.

Poprawiony ( środa, 23 stycznia 2019 09:52 )

Więcej…

 

Projekt "Ponowny start w aktywność zawodową”,

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: 

 

„Ponowny start w aktywność zawodową”,

 

alt 

I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 14 grudnia 2018 r. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

- bierne zawodowo
- bezrobotne
- w wieku powyżej 30 lat.
- zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:29 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 8