Informacje i ogłoszenia

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 pomocofiaromprz    Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych
w Czchowie wraz z przedstawicielami Komisariatu Policji w Czchowie chce zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.
     Jako że jednym z warunków skutecznej pomocy dla ofiar przestępstw jest jej interdyscyplinarność, Kierownik Ośrodka zaprosił do współpracy przedstawicieli innych instytucji. W związkun z powyższym dnia 25-02-2015r zorganizowany zostały dyżur przedstawiciela policji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków MKRPA i pracowników socjalnych. Podczas dyżuru – bezpośrednio lub telefonicznie – osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wszechstronną pomoc. Wszyscy potrzebujący takiej pomocy mogą skontaktować się z dyżurującymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub telefonicznie 014 66-36-565 w godzinach od 9:00 do 13:00.

Kierownik MOPSiŚR Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( poniedziałek, 23 lutego 2015 09:05 )

 

Fundacja im.Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem

fundhetFundacja im.Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej.

Poprawiony ( czwartek, 22 stycznia 2015 11:25 )

 

Uwaga sezon zimowy 2014/2015!

   165-czchow-kamera-czchow-rynek     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie (telefonicznie lub osobiście) swoich spostrzeżeń do tutejszego Ośrodka, dotyczących potrzeb ludzi ubogich, chorych, niepełnosprawnych, zagrożonych bezdomnością, samotnych, starszych, niezaradnych oraz rodzin wielodzietnych.
Dzięki Państwa współpracy z Naszym Ośrodkiem łatwiej będzie znaleźć wszystkie osoby które faktycznie potrzebują Naszej pomocy, szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym.
Jednocześnie informuje iż w tutejszym Ośrodku oraz na Naszej stronie internetowej można znaleźć aktualną bazę teleadresową placówek prowadzących wsparcie dla osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa małopolskiego.

Poprawiony ( poniedziałek, 27 października 2014 07:41 )

 

Konkurs Plastyczny

Burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym
„Narkotyki niszczą duszę i ciało"

 Prace należy składać: do 7 listopada 2014 roku

CELE KONKURSU:
Celem Konkursu jest propagowania idei życia bez nałogów. Uświadomienie skutków uzależnienia od narkotyków.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu gminy Czchów oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Poprawiony ( wtorek, 14 października 2014 05:32 )

Więcej…

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Poprawiony ( poniedziałek, 13 października 2014 06:51 )

 

„Rower dla niepełnosprawnego"

CCF20140806 00000„Rower dla niepełnosprawnego"
Fundacja Eco Textil
Dzieciom niepełnosprawnym od Was dla Was

Fundacja Eco Textil została założona w lutym 2012 roku, w celu niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Swojego wsparcia udziela osobom niepełnosprawnym, szkołom specjalnym, ośrodkom dla niepełnosprawnych, a także innym placówkom. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Wtórpol, która przekazuje część zysków z obrotu odzieżą używaną.
Akcja prowadzona przez fundację pod hasłem „Od Was dla Was" ma na celu ufundowanie trójkołowego roweru rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka. Każdy z nas może włączyć się do akcji wrzucając niepotrzebne ubrania do pojemników oznaczonych logiem Eco Textil. Fundacja udzieliła już pomocy 240 dzieciom.

Kto może otrzymać pomoc:
1. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy, mają osoby, którym zakup roweru dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych. W tej sytuacji Eco Textil pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego.
2. W sytuacji braku dofinansowania roweru z PEFRON, Fundacja Eco Textil pokrywa 70% kosztów zakupu roweru.
3. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja pokrywa w całości zakup roweru rehabilitacyjnego.

Fundacja pokrywa koszt transportu roweru.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów z jakimi zmaga się niepełnosprawny
2. orzeczenie o niepełnosprawności.

Zainteresowanych akcją Fundacja prosi o kontakt.
Fundacja Eco Textil
Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
www.ecotextil.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony ( czwartek, 07 sierpnia 2014 07:03 )

Więcej…

 

Ogłoszenie o organizacji stażu zawodowego

 KAPITAL LUDZKI logo      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie zaprasza Przedsiębiorców oraz Instytucje Publiczne z terenu gminy Czchów do składania wniosków o organizację stażu zawodowego dla uczestników projektu pn „Jesteśmy najlepsi", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1, POKL.Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się organizację stażu na terenie gminy Czchów dla 3 osób w okresie od 01.09.2014 do 30.11.2014r. 

Aby ubiegać się o organizację stażu należy dostarczyć do MOPSiŚR następujące dokumenty:

• Wniosek o organizację stażu;
• Program stażu;
• Kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną funkcjonowania Organizatora (w przypadku Organizatora działającego w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki);
• Kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP;
• Kserokopię pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imieniai nazwiska do reprezentowania Organizatora w stosownym dokumencie rejestracyjnym;
• Oświadczenie organizatora.
W przypadku przedkładania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem.

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu zawodowego proszeni są o wypełnienie wymaganych dokumentów i dostarczenie ich drogą pocztową lub osobiście do Biura Projektu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, pokój nr 1 do 11 sierpnia 2014r. Szczegółowych informacji udziela pani Magdalena Zając, pod nr tel. 14-66-36-565 wew. 26.

Potrzebne dokumenty mozna pobrać >>tutaj<<.

Poprawiony ( poniedziałek, 04 sierpnia 2014 06:09 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 5