Informacje i ogłoszenia

Informacja o realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

loga POPZ UE BZK

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Czchów przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Poprawiony ( czwartek, 25 lipca 2019 07:42 )

Więcej…

 

Bezpłatne badanie mammograficzne

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne. Uprawnionymi uczestniczkami Programu profilaktyki raka piersi NFZ są kobiety, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, są mieszkankami Małopolski lub uczą się czy pracują na jej terenie. Przed przystąpieniem do badań konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem tel. 12 633 02 18 / 503 777 651 oraz okazanie dowodu osobistego.
Wszelkie szczegóły Programu znajdują się na poniższym plakacie.

PLAKAT INFORMACYJNY

 

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

INFORMACJA
dotycząca świadczeń rodzinnych

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019r. w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 4 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia
2) nauki w szkole, jednakże nie dłużnej niż do ukończenia 21. roku życia
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Poprawiony ( środa, 17 lipca 2019 08:05 )

Więcej…

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny

praca-770x350Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Pracownik socjalny. Szczegółowe informacje w załącznikach (pliki pdf):.
1. Ogłoszenie o naborze
2. Oświadczenie
3. Klauzula informacyjna RODO

 

Poprawiony ( środa, 26 czerwca 2019 08:54 )

Więcej…

 

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

CEL PROJEKTU
Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.
UCZESTNICY
O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

!Regulamin naboru 2019

zal 5 wzor umowy uaktywniajacej_2019

zal 1 wniosek_2019

Poprawiony ( piątek, 10 maja 2019 09:24 )

 

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy

przemoc300Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku realizuje kolejną edycję programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, tel. 14 66 300 31 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, tel. 14 66 36 565.

 

Więcej…

 

Projekt "Praca na horyzoncie"

     Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  • wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),
  • udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1017,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)
  • zdobycie zatrudnienia.

Poprawiony ( środa, 06 marca 2019 09:09 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 10