Informacje i ogłoszenia

AKCJA ZIMA 2018/2019

akcja-zima-500x500-sMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie rozpoczął działania pn. „Akcja zima 2017/2018” mające na celu łagodzenie skutków niskich temperatur.

      Zima to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Należy zatem reagować zawsze, kiedy osoba znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy. Stąd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Apelujemy aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

Poprawiony ( piątek, 26 października 2018 10:07 )

Więcej…

 

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

       Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku realizuje kolejną edycję programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Miejsce odbywania zajęć: Brzesko, ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, tel. 14 66 300 31 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, tel. 14 66 36 565.

przemoc

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:33 )

 

Program „Za Życiem”

za zyciem     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że od stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku O wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,zwanej w dalszej części ustawą „Za życiem”, zwiększył się zakres działania asystenta rodziny w ten sposób, że przypisano mu funkcję koordynatora kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w ciąży powikłanej i sprawiającej trudności położnicze oraz, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto asystent ma za zadanie współpracować z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

Poprawiony ( wtorek, 04 września 2018 06:44 )

Więcej…

 

Małopolski Tele-Anioł szuka opiekunów

care 3031259 1920

    Cały czas trwa rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł. Oprócz osób niesamodzielnych, które będą mogły otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpieczeństwa, Województwo Małopolskie szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. To osoby, które w ramach projektu będą pomagać schorowanym i starszym w ich własnym domu.

Szczegóły pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/malopolski-teleaniol-szuka-opiekunow

Poprawiony ( piątek, 31 sierpnia 2018 12:29 )

 

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego

Logo Wojewoda Małopolski jpgWojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego, psychologa, orzecznika w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Szczegóły w załącznikach:

 

1. Ogłoszenie o naborze pracowników socjalnych

2. Ogłoszenie o naborze psychologów.

Poprawiony ( wtorek, 28 sierpnia 2018 10:21 )

 

Projekt "Pomoc szyta na miarę"

top-psnm

Projekt "Pomoc szyta na miarę" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko” www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne.

Poprawiony ( poniedziałek, 27 sierpnia 2018 12:27 )

Więcej…

 

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 4 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1. 18. roku życia

  2. nauki w szkole, jednakże nie dłużnej niż do ukończenia 21. roku życia

  3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 8