Informacje i ogłoszenia

"Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno zawodowej”

 

„Praca na horyzoncie!”

Firma Akustica.Med realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Praca na horyzoncie!” skierowany do osób niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych) w wieku powyżej 30 roku życia – niepełnosprawnych i osób 50+ - zamieszkujących na obszarze Podregionu Tarnowskiego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo - doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

• wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

• możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe),

• udział w płatnych stażach - w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł/mc (czas trwania stażu 3 miesiące)

• zdobycie zatrudnienia.

Więcej…

 

Pomoc szyta na miarę

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne. 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Poprawiony ( poniedziałek, 28 stycznia 2019 09:10 )

Więcej…

 

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 +

STAŻE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 30 + RÓWNIEŻ EMERYTÓW I RENCISTÓW

Program skierowany jest do osób:

• zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski,

• pozostających bez pracy w wieku 30+ również emerytów i rencistów,

Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 997,00 zł /miesiąc (staże min.3 m-ce, max. 6m-cy; śred. 4 m-ce). Dodatkowo
460 zł/miesiąc dla matek/ojców/opiekunów dziecka do 7 roku życia oraz opiekunów osób zależnych.

Zgłoszenia telefoniczne: 604-240-442 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony ( piątek, 25 stycznia 2019 12:23 )

 

Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych.

INFORMACJA

dotyczy: Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, jako gminny koordynator badania, zwraca się z uprzejma prośbą o podjęcie współpracy w zakresie sprawnego przeprowadzenia badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Czchów, które odbędzie w nocy z 13 na 14 lutego 2019r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb a także osób „dobrej woli” chętnych do współpracy w tym zakresie.

Zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi sposobu realizacji badania w zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych ujęte są: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitale , hospicja, ZOL-e i inne placówkizdrowia, zakłady karne, areszty śledcze, izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne, pustostany, domki na działkach, altany działkowe, miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp., inne miejsca.

Poprawiony ( środa, 23 stycznia 2019 09:52 )

Więcej…

 

Projekt "Ponowny start w aktywność zawodową”,

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie: 

 

„Ponowny start w aktywność zawodową”,

 

alt 

I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 14 grudnia 2018 r. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

- bierne zawodowo
- bezrobotne
- w wieku powyżej 30 lat.
- zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Poprawiony ( środa, 05 grudnia 2018 11:29 )

Więcej…

 

Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

alt1. Zarządzenie nr 240/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 17.12.2018r w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

2. Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

Poprawiony ( środa, 19 grudnia 2018 08:34 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 10