Informacje i ogłoszenia

Program „Za Życiem”

za zyciem     Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, że od stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku O wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,zwanej w dalszej części ustawą „Za życiem”, zwiększył się zakres działania asystenta rodziny w ten sposób, że przypisano mu funkcję koordynatora kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza w ciąży powikłanej i sprawiającej trudności położnicze oraz, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Ponadto asystent ma za zadanie współpracować z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.

Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

Poprawiony ( wtorek, 04 września 2018 06:44 )

Więcej…

 

Małopolski Tele-Anioł szuka opiekunów

care 3031259 1920

    Cały czas trwa rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł. Oprócz osób niesamodzielnych, które będą mogły otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpieczeństwa, Województwo Małopolskie szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. To osoby, które w ramach projektu będą pomagać schorowanym i starszym w ich własnym domu.

Szczegóły pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/malopolski-teleaniol-szuka-opiekunow

Poprawiony ( piątek, 31 sierpnia 2018 12:29 )

 

Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego

Logo Wojewoda Małopolski jpgWojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego, psychologa, orzecznika w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Szczegóły w załącznikach:

 

1. Ogłoszenie o naborze pracowników socjalnych

2. Ogłoszenie o naborze psychologów.

Poprawiony ( wtorek, 28 sierpnia 2018 10:21 )

 

Projekt "Pomoc szyta na miarę"

top-psnm

Projekt "Pomoc szyta na miarę" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko” www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 200 osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Dzięki zindywidualizowanym i kompleksowym usługom aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym 145 uczestnikom wzrosną umiejętności społeczne, 80 umiejętności zawodowe, a 60 praktyczne.

Poprawiony ( poniedziałek, 27 sierpnia 2018 12:27 )

Więcej…

 

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 pok. nr 4 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i uzupełnione

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia

 2. nauki w szkole, jednakże nie dłużnej niż do ukończenia 21. roku życia

 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…

 

Program "Małopolski Tele-Anioł"

 Program "Małopolski Tele-Anioł"

taBurmistrz Czchowa informuje, iż Gmina Czchów przystąpiła we współpracy z Województwem Małopolskim do realizacji projektu pn. "Małopolski-TeleAnioł".

    Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego,współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka oraz zamieszczenie logotypów.

 Celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

 W ramach projektu: 

 • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.
   

Poprawiony ( czwartek, 19 lipca 2018 08:48 )

Więcej…

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

informujemy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów, tel. 146 636565, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadkach określonych przepisami prawa administratorami Państwa danych mogą być także inne podmioty.

 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie jest P. Rafał Kopytko, tel. 146 621 718, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. wypełnienia obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa,

  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  3. w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną i świadomą zgodę na takie przetwarzanie. W każdym momencie mogą Państwo taką zgodę wycofać, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawiony ( wtorek, 05 czerwca 2018 08:03 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 10