Informacje i ogłoszenia

Informacja o wyniku konkursu ogłoszonego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie: Na stanowisko Pracownik socjalny

Informacja o wyniku konkursu
ogłoszonego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie:


Na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. „Jesteśmy najlepsi”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa POKL 2007-2013

 

Załączniki:

  1. Informacja

Poprawiony ( piątek, 07 czerwca 2013 11:36 )

 

Praca dla Pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Pracownik socjalny w projekcie systemowym pn. "Jesteśmy najlepsi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu panstwa.

Poprawiony ( wtorek, 07 maja 2013 16:00 )

Więcej…

 

Zawiadomienie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, informuje że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
w dniu 27.02.2013r. godz. 10.00 – 12.00 dyżur pełnić będzie policjant Komisariatu Policji
w Czchowie asp. Rafał Biernat.

 

Lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaLepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów”


OGŁOSZENIE


Burmistrz Czchowa ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie informatyzacji Gminy Czchów realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

 

Poprawiony ( czwartek, 14 lutego 2013 19:01 )

Więcej…

 

Informacja nt. projektu edukacyjnego „Damy Radę”

Projekt skierowany jest do osób opiekujących się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi
z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby. W ramach projektu Fundacja Razem Zmieniamy Świat podjęła różnego inicjatywy tj:

  • wydała bezpłatny poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”,

  • stworzyła stronę internetową z poradami: www.damy-radę.info,

  • organizuje bezpłatne warsztaty z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną w domu,
    w rożnych miejscach w Polsce.


Informacje zawarte w poradniku oraz na stronie internetowej są pomocne ponieważ poruszają najważniejsze obszary związane z opieką: kwestie organizacyjne, pielęgnacyjne, psychologiczne
a także prawne.


Projekt „Damy Radę” realizowany jest przez Fundację Razem Zmienimy Świat założoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W MATERIAŁAMI!

Poprawiony ( sobota, 09 lutego 2013 13:04 )

 

Konkurs Plastyczny „Nie biorę i niech tak pozostanie”

Burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym
„Nie biorę i niech tak pozostanie”

Prace należy składać: do 15 listopada 2012 roku

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest propagowania idei życia bez nałogów. Uświadomienie skutków uzależnienia od narkotyków.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu gminy Czchów oraz dorosłych mieszkańców gminy.

2.Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach:

I. uczniowie gimnazjów

II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. mieszkańcy Gminy Czchów

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 prace.

Poprawiony ( sobota, 09 lutego 2013 22:16 )

Więcej…

 

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy informuje, iż od dnia 01.09.2012 roku rozpoczęte zostały działania związane z realizacją kolejnej edycji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

W okresie od września do grudnia prowadzone będą dwie grupy dla osób stosujących przemoc, na które może zgłosić się, bądź zostać skierowana każda osoba, która nie radzi sobie z kontrolowaniem emocji, złości, lub która stosuje, lub w przeszłości stosowała przemoc wobec najbliższych lub innych osób w rodzinie, tj:

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, której towarzyszy nadużywanie, szkodliwe picie lub uzależnienie od alkoholu. Zajęcia prowadzone są w środy w godz. od 17:00 do19.00, w Oddziale Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul Lwowska 178A, (gabinet nr 15);

- program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc (również kobiet) identyfikujących u siebie problem impulsywności, braku kontroli emocji, zmotywowanych do pracy nad sobą lub kierowanych przez instytucje, z uwzględnieniem rodziców stosujących przemoc wobec dzieci. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki w godz. 16.30 - 18.45 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 33-101 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (14) 655 36 36.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie wskazanych namiarów i informacji osobom zainteresowanym.

Dorota Bogusz

Dyrektor TOIKiWOP

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 8