Informacje i ogłoszenia

Kryterium dochodowe i wysokości świadczeń rodzinnych

0010214046g-565x849Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 poz. 1238) w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. od dnia 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. będzie obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości:

Poprawiony ( piątek, 21 października 2016 06:56 )

Więcej…

 

Odpowiedzi na pytania wrzucone do urny

Podczas Dni Otwartych Miejskiej Komisji Alkoholowej i Zespołu Interdyscyplinarnego do specjalnie przygotowanej urny wrzucono następujące pytania, poniżej podajemy odpowiedzi:

Co to jest choroba alkoholowa?

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji.

 Co mam zrobić kiedy tatuś pije?

 Porozmawiaj z kimś dorosłym, z kimś komu możesz zaufać (np. z kimś z rodziny, wychowawcą , pedagogiem) – on bedzie wiedział jakie kroki podjąć. Jeśli nie masz takiej osoby możesz bezpośrednio zgłosic się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie otrzymasz pomoc.

 Kiedy poznam, że jestem uzależniony?

Poprawiony ( wtorek, 08 września 2015 06:16 )

Więcej…

 

Akcja profilaktyczna MKRPA i KP w Czchowie „Zastanów się czy warto.............”

AKCJA PROFILAKTYCZNA

beztytuuW dniu 23 sierpnia 2015 roku na terenie Gminy Czchów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Komisariatem Policji w Czchowie przeprowadziła akcję profilaktyczną pt. „Zastanów się czy warto.............”

  Nietrzeźwi za kierownicą zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców również Naszej Gminy, coraz częściej słyszy się o tragicznych wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców. Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach to ważna misja samorządów gminnych.

 

Poprawiony ( wtorek, 08 września 2015 06:15 )

Więcej…

 

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych


 

W związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego (okresu na jaki zostały przyznane świadczenia rodzinne) tj. 31 października 2015 roku, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 przyjmowane będą w budynku MOPS w Czchowie, ul. Szkolna 1 codziennie

począwszy od 01.09.2015 r.
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 8:00 do 12:00 w środę w godz. od 11:00 do 15:00

Poprawiony ( wtorek, 08 września 2015 06:18 )

Więcej…

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

piecza W związku z realizacją przez Miejski Osrodek Pomocy Społeczneji Świadczeń Rodzinnych zadań ustawy z dnia 9-06-2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik Ośrodka informuje iż zgodnie z art. 176 pkt 3b w/w ustawy do zadań gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem między innymi przez organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierającycych.
W związku z powyższym rodziny zainteresowane przedmiotowym tematem – proszę o kontakt z tut. Ośrodkiem pod nr telefonu 014 66-36-565, lub o osobiste zgłoszenie się do siedziby Ośrodka celem uzyskania szczegółowych informacji.

KIEROWNIK MOPSiŚR
Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 07 lipca 2015 05:24 )

 

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia SPES - plakat       Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Czytaj więcej informacji.

Poprawiony ( wtorek, 10 marca 2015 07:32 )

 

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Czchów – rozdano 4 tony żywności

   zywnosc  W połowie lutego 2015 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie podpisał z Bankiem Żywności w Krakowie umowę na przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2014. Program ten zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce, także przez Bank Żywności w Krakowie od 2004r. do grudnia 2013r. Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

Poprawiony ( poniedziałek, 23 lutego 2015 13:56 )

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 10