Informacje i ogłoszenia

Informacja nt. projektu edukacyjnego „Damy Radę”

Projekt skierowany jest do osób opiekujących się w domu swoimi niesamodzielnymi bliskimi
z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby. W ramach projektu Fundacja Razem Zmieniamy Świat podjęła różnego inicjatywy tj:

  • wydała bezpłatny poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”,

  • stworzyła stronę internetową z poradami: www.damy-radę.info,

  • organizuje bezpłatne warsztaty z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną w domu,
    w rożnych miejscach w Polsce.


Informacje zawarte w poradniku oraz na stronie internetowej są pomocne ponieważ poruszają najważniejsze obszary związane z opieką: kwestie organizacyjne, pielęgnacyjne, psychologiczne
a także prawne.


Projekt „Damy Radę” realizowany jest przez Fundację Razem Zmienimy Świat założoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W MATERIAŁAMI!

Poprawiony ( sobota, 09 lutego 2013 13:04 )

 

Konkurs Plastyczny „Nie biorę i niech tak pozostanie”

Burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym
„Nie biorę i niech tak pozostanie”

Prace należy składać: do 15 listopada 2012 roku

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest propagowania idei życia bez nałogów. Uświadomienie skutków uzależnienia od narkotyków.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu gminy Czchów oraz dorosłych mieszkańców gminy.

2.Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach:

I. uczniowie gimnazjów

II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. mieszkańcy Gminy Czchów

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 prace.

Poprawiony ( sobota, 09 lutego 2013 22:16 )

Więcej…

 

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy informuje, iż od dnia 01.09.2012 roku rozpoczęte zostały działania związane z realizacją kolejnej edycji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

W okresie od września do grudnia prowadzone będą dwie grupy dla osób stosujących przemoc, na które może zgłosić się, bądź zostać skierowana każda osoba, która nie radzi sobie z kontrolowaniem emocji, złości, lub która stosuje, lub w przeszłości stosowała przemoc wobec najbliższych lub innych osób w rodzinie, tj:

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, której towarzyszy nadużywanie, szkodliwe picie lub uzależnienie od alkoholu. Zajęcia prowadzone są w środy w godz. od 17:00 do19.00, w Oddziale Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul Lwowska 178A, (gabinet nr 15);

- program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc (również kobiet) identyfikujących u siebie problem impulsywności, braku kontroli emocji, zmotywowanych do pracy nad sobą lub kierowanych przez instytucje, z uwzględnieniem rodziców stosujących przemoc wobec dzieci. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki w godz. 16.30 - 18.45 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, 33-101 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (14) 655 36 36.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie wskazanych namiarów i informacji osobom zainteresowanym.

Dorota Bogusz

Dyrektor TOIKiWOP

 

"NIE JESTEŚ SAM" - dyżury pracowników

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje iż w miesiącu wrześniu 2012r w każdy czwartek miesiąca w godz 12:00-14:00 w budynku tutejszego Ośrodka w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą pełni będzie dyżur asp. Rafał Biernat - policjant Komisariatu Policji w Czchowie.

Zapraszamy na dyżur wszystkie osoby mające pytania, chcące uzyskać informacje lub poradę w sprawach dotyczących obrony i wsparcia w przypadkach stosowania przemocy.

Przypominamy również, iż w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą dyżury pełnią:
Psycholog - w każdy 1-szy i 3-ci wtorek miesiaca w godzinach 12:00-15:00
Pracownicy Ośrodka - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15:00-17:00.

Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 02 października 2012 08:09 )

 

NIE JESTEŚ SAM

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje iż w miesiącu czerwcu 2012r w każdą środę miesiąca w godz 12:00-14:00 w budynku tutejszego Ośrodka w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą pełnił będzie dyżur asp. Rafał Biernat - policjant Komisariatu Policji w Czchowie.

Zapraszamy na dyżur wszystkie osoby mające pytania, chcące uzyskać informacje lub poradę w sprawach dotyczących obrony i wsparcia w przypadkach stosowania przemocy.

Przypominamy również, iż w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą dyżury pełnią:

Psycholog - w każdy 1-szy i 3-ci wtorek miesiaca w godzinach 12:00-15:00

Pracownicy Ośrodka -członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca w godzinach 15:00-17:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15:00-17:00.

Sobczyk Katarzyna

Poprawiony ( wtorek, 02 października 2012 07:47 )

 

Możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne.

 

Zarząd Powiatu zatwierdził podział środków jakimi dysponuje PCPR w Brzesku na potrzeby wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym. Większe środki z PFRON pozwoliły na rozszerzenie oferowanej pomocy, zwiększenie kwot przyznawanego wsparcia. Pomoc dotyczy zarówno dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego jak i min. likwidacji barier architektonicznych w domach. Wszystkich zainteresowany prosimy o kontakt z PCPR w Brzesku lub Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku. W załączeniu krótka informacja o kryteriach udzielania pomocy.” -Jarosław Gurgul – członek Zarządu Powiatu.

 Załącznik: Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Poprawiony ( poniedziałek, 21 maja 2012 06:36 )

Więcej…

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Komisariat Policji w Czchowie wspólnie z MOPSiŚR w Czchowie organizują w ramach ogólnopolskiej kampanii "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" dyżur policjanta (dzielnicowy aspirant Rafał Biernat) i pracownika socjalnego w dniu 21 lutego 2012 r. w godz. 10.00 - 13.00. Dyżur ten pełniony będzie w siedzibie MOPSiŚR w Czchowie (ul. Szkolna 1).

W trakcie dyżuru udzielona zostanie kompleksowa porada i pomoc wszystkim zgłaszającym się osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

 

Poprawiony ( wtorek, 21 lutego 2012 09:42 )

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 8 z 8