INSTYTUCJE NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka

(014) 66 36 565, 68 43 010

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą

działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie

Pedagog

drugi wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.15

Psycholog

pierwszy i trzeci wtorek miesiaca w godz. 12.00 - 15.00

Policjant - członek MKRPA

drugi wtorek i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11.00 - 15.00 

Pracownicy socjalni/Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

każda środa miesiaca w godz. 12.00 - 15.00

 

POMOCY UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Czchów: (014) 66 36 565, 68 43 010


Policja - 997

Posterunek policji w Czchowie

14 66 36 007


Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefon alarmowy -112

(tylko z telefonów komórkowych

- nawet jeśli nie masz doładowanej karty)


Policyjny Telefon Zaufania Powiatu Brzeskiego

14 66 26 300


Policyjny Telefon dla Ofiar Przestępstw

800 142 555


Niebieska Linia - 801 12 00 02

(dni powszednie godz. 10.00 – 22.00, niedziela

i święta godz. 10.00 – 16.00)


Punkt Interwencji Kryzysowej

w Brzesku działający przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

14 66 300 31, ul. Wyszyńskiego 6


Tarnowski Ośrodek Interwencji

Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,

ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36


Hotel dla Kobiet – Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Brzesku, ul. Okocimska 23a, tel. 14 663 06 14