Kierownik

  • Kierownik MOPS:  Katarzyna Sobczyk
  • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Katarzyna Sobczyk
  • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Katarzyna Sobczyk

Księgowość i kadry

  • Główny księgowy – Marta Zuba

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

  • Inspektor Magdalena Bodek – świadczenia rodzinne
  • Referent Małgorzata Kurzydło – fundusz alimentacyjny

Pracownicy socjalni:

  • Starszy pracownik socjalny Barbara Baca (teren: Jurków, Tymowa, Tworkowa, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice)
  • Starszy pracownik socjalny Marta Rybska (teren: Czchów, Piaski Drużków, Wytrzyszczka, Będzieszyna, Złota)
  • pracownik socjalny Anna Czyżycka-Kurzydło

 

Poprawiony ( wtorek, 30 stycznia 2018 12:38 )