Przemoc - Informacje i ogłoszenia

Zmiana godzin pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od 2013 roku zmiana godzin pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą funkcjonującego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ul. Szkolna 1

U W A G A

Od 2013 roku zmiana godzin pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą funkcjonującego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ul. Szkolna 1

Pedagog
drugi wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 15.15

Psycholog
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12.00 – 15.00

Policjant – członek MKRPA
drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 11.00 – 15.00

Pracownicy socjalni / Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
każda środa miesiąca w godz. 12.00 – 15.00

Na termin z w/w konsultantami można umówić się pod nr. tel 14 66 36 565 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Poprawiony ( czwartek, 07 sierpnia 2014 08:03 )

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Jak to działa?

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. szkolna 1, Czchów. Pod numerem tel. 014 66-36-565 wew. 25, można uzyskać wszystkich szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Komisji.

 Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie tutejszego Ośrodka z reguły dwa razy w miesiącu (środa od godziny 15:30) lub w zależności od potrzeb w innych terminach. 

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473   z późniejszymi zmianami), należy
w szczególności:
 

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady miejskiej w sprawie - liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

 INSTYTUCJA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Poprawiony ( poniedziałek, 24 kwietnia 2017 10:00 )

Więcej…

 

Przemoc - Informacje ogólne

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY SPECJALISTÓW, 

NIE CZEKAJ - ZGŁOŚ SIĘ!!

INSTYTUCJE NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
  Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka 14 66 36 565

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą
  działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie,
  w każdy 
  wtorek i czwartek miesiąca w godz.: WTOREK 13.00 – 15.00 (1 i 3 wtorek miesiąca- dyżur psychologa, 2 i 4 wtorek miesiąca- dyżur pracownika socjalnego)
  CZWARTEK: 10.00 - 12.00 ( dyżur pracownika socjalnego)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. System postępowania wobec problemu przemocy w rodzinie zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań. W programie zaplanowano do realizacji zadania dla instytucji samorządu terytorialnego w gminie przy wsparciu instytucji miasta powiatowego i organizacji pozarządowych.

Poprawiony ( czwartek, 07 sierpnia 2014 08:01 )

Więcej…